فیلتراسیون

میتوان از فیلتراسیون در غالب فرآیند های شیمیایی گلوگاه فرآیند نام برد. با توجه به اینکه در فرآین های تولید ( معدنی، دارویی ، غذایی، شیمیایی و …) کیفیت محصول مستفیما وابسته به شرایط فیلتراسیون می باششد این خود گویای اهمیت فیلتراسیون می باشد. علم به فیلتراسیون و تجهیزات مورد نیاز به طوری که شرایز عملیاتی و هزینه های تولید را بهینه کند، تخصص ماست.

شرکت تریس با تسلط کامل به انواع تحهیزات فیلتراسیون در طراحی و ساخت آماده رفع مشکل مشتریان گرامی می باشد. تجهیزات فیلتراسیون ساخت این شرکت عبازتند از:
فیلتر پرس
وکیوم بلت فیلتر
روتاری وکیوم درام فیلتر
اسکرو پرس

دستگاه های وکیوم درام فیلتر ، وکیوم بات فیلتر از تحهیزات پیشرفته در سیستم های فیلتراسیوم می باشد که شزکت تریس به صورت کامل و با طراحی دقیق موفق به ساخت این تجهیزانت با کیفیتی مشایه تجهیزات اروپایی و آمریکایی شده است. در خصوص دستگاه اسکرو پرس و فیلتر پرس این شرکت با توچه به اهمیت شرایط کاربری انها و مشکلات مربوطه تحهیزات نامبرده را بهینه و با تکنولوژی جدیدتر در اختیار مشتریان گرامی قرار خواهد داد

 

فیلتر پرس

فیلتر پرس – فیلتراسون

 

روناری وکیوم درام فیلتر

وکیوم درام فیلتر – فیلتراسیون

وکیوم بلت فیلتر

وکیوم بلت فیلتر – فیلتراسیون