دستگاه اسکرو پرس (screw press) یکی از تجهیزات فیلتراسیون می باشد که جهت آبگیری از دوغاب هایی با غلظت بالا مورد استفاده قرار میگیرد. اسکرو پرس شامل یک ماردون پیجی داخل استوانه ای مشبک و قیف ورودی مواد می باشد.  با چرخش ماردون مواد رو به جلو هدایت می شوند و با کاهش دهنه سلیندر مواد تحت پرس قرار گرفته و آب آن آزاد می شود و آب آزاد شده از زیر سایندر که به صورت مشبک می باشد خارج می شود و جامد آب گیری شده به صورت جامد نسبتا خشک از انتهای سیلندر خارج می شود. به دلیل سایش بالا این تجهیز جهت خشک کردن دوعاب هایی با جامد های بیولوژیکی یا لجنی شکل توصیه می شود.
کاربرد دستگاه اسکرو پرس:
–    آبگیری کامل لجن تصفیه پساب
–    آبگیری میوه جات
متخصصان شرکت مهندسی صافی گستر ایرانیان ( تریس ) آمادگی طراحی و ساخت ظرفیت های مورد درخواست مشتریان گرامی در رابطه با دستگاههای اسکرو پرس را دارا می باشند

 

اسکرو پرس screw press
اسکرو پرس
screw press