میتوان از فیلتراسیون در غالب فرآیند های شیمیایی، گلوگاه فرآیند نام برد. با توجه به اینکه در فرآیند های تولید ( معدنی، دارویی ، غذایی، شیمیایی و …) کیفیت محصول مستفیما وابسته به شرایط فیلتراسیون می باشد این خود گویای اهمیت فیلتراسیون می باشد. علم به فیلتراسیون و تجهیزات مورد نیاز به طوری که شرایط عملیاتی و هزینه های تولید را بهینه کند، تخصص ماست.

شرکت تریس با تسلط کامل به انواع تحهیزات فیلتراسیون در طراحی و ساخت آماده رفع مشکل مشتریان گرامی می باشد. تجهیزات فیلتراسیون ساخت این شرکت عبازتند از:
فیلتر پرس
وکیوم بلت فیلتر
روتاری وکیوم درام فیلتر
اسکرو پرس

دستگاه های وکیوم درام فیلتر ، وکیوم بلت فیلتر از تحهیزات پیشرفته در سیستم های فیلتراسیون می باشد که شزکت صافی گستر ایرانیان به صورت کامل و با طراحی دقیق موفق به ساخت این تجهیزانت با کیفیتی مشایه تجهیزات اروپایی و آمریکایی شده است. در خصوص دستگاه اسکرو پرس و فیلتر پرس این شرکت با توچه به اهمیت شرایط کاربری آنها و مشکلات مربوطه، تجهیزات نامبرده را بهینه و با تکنولوژی جدیدتر در اختیار مشتریان گرامی قرار خواهد داد

فیلتر پرس
فیلتر پرس – فیلتراسون
روناری وکیوم درام فیلتر
وکیوم درام فیلتر – فیلتراسیون
وکیوم بلت فیلتر
وکیوم بلت فیلتر – فیلتراسیون