بلوور (blower )
در هوادهی عمقی هوا را از طریق دمیدن توسط دستگاه دمنده (بلوور blower ) وارد آب می کنند.هوادهی عمقی به دلیل انتقال حجم زیادی از هوا و پخش آن به صورت حباب های ریز از قابلیت انتقال جرم بالایی برخوردار است. هوای وارد شده توسط سیستم پخش کن یا دیفیوزر (diffuser ) به صورت حباب در عمق آب پخش می گردد. بلوورها دارای انواع مختلفی (سانتریفوژ،رفت و برگشتی و…) میباشند.
متخصصان شرکت مهندسی صافی گستر ایرانیان (تریس) آمادگی مشاوره و طراحی سیستم‌های هوادهی انواع تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و صنعتی دارا می‌باشد.
کاتالوگ بلوور