امروزه با توجه به اهمیت کیفیت آب چه در مصرف آشامیدنی و چه در مصارف صنعتی از اعمیت خاصی برخوردار است و هر روزه شاهد تحولات و چیشرفت های جدیدی در سیستم های تصفیه آب می باشم. شرکت تریس با علم به اهمیت کیفیت آب در صنایع مختلف آماده ساخت و طراحی سیستم های آب تولیدی با کیفیت کورد نطر مشتریان گرامی می باشد.
این شرکت توانایی راه اندازی خطوط تولید آب با گرید دارویی پیور واتر(pure water) و آب تزریق (WFI) با استفاده ار تجهیزات پیشرفته فیلتراسیون و اسمز معکوس(RO) و ستون های تعویض یونی را دارد .

میکرو درام اسکرین
درام اسکرین
فیلتر شنی
فیلتر کربن اکتیو
سختی گیر رزینی
رزین تعویض یونی کاتیونی
رزین تعویض یونی آنیونی
دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس RO
دستگاه تصفیه آب اولترا فیلتر UF
کارتریج فیلتر فشرده
کارتریج فیلتر سطحی
کارتریج فیلتر دیسکی

b-300x244 c-195x300 d-300x214 e-231x300 f-231x300 g-231x300 a-300x300