وکیوم درام فیلتر

وکیوم درام فیلتر

دستگاه وکیوم درام فیلتر (Rotary Vacuum Drum Filter (RVDF روتاری وکیوم درام فیلتر از دستگاه های پیوسته فبلتراسیون می باشد که به صورت گسترده در صنایع شیمیایی ،دارویی ،معدنی و صنایع تصفیه پساب (آبگیر لجن) مورد استفاده قرار می گیرد . اختلاف فشار عملیاتی که منجر به عبور مایع ار پارجه فیلتر و شفاف سازی…