فيلتر پرس –(filter press):

فيلتر پرس –(filter press):

فیلترپرس مجموعه اي از صفحاتی  جنس پلی پروپیلن ، آلومینیوم ، استنلس استیل و یا چدنی می باشد که  عموما به صورت مربعی شکل می باشد که توسط فيلتر مديوم  ( پارچه فیلتر پرس- فیلترپرس – و یا کاغذ فیلتر پرس ) پوشیده شده اند. این صفحات به صورت عمودی بر روی یک شاسی قرار…