کارتریج فیلتر عمقی

کارتریج فیلتر عمقی

کارتریج فیلتر عمقی (depth cartridge filter)  یا کارتریج فیلتر فشرده متداول ترین نوع کارتریج فیلتر مصرفی می باشند. هر کارتریج فیلتر به طور متوسط قابلیت حذف 50 تا 70 گرم ذرات جامد را به ازای هر 10 اینچ طول دارد. افت فشار عملیاتی این فیلتر ها پایین می باشد. از مهمترین فواید این فیلتر ها قیمت…