فیلتر های شمعی یا کندل فیلتر (candel filter): 

فیلتر های شمعی نوعی از فیلتر های فشاری هستند که به صورت نا پیوسته عمل میکنند.بعضی از صنایعی که از فیلتر شمعی استفاده میشود فرآیند تولید اکسید تیتانیوم،تصفیه گازهای سوختی،شفاف سازی آب نمک،شفاف سازی انواع آب آشامیدنی و صنایع شیمیایی مختلف که رطوبت کم کیک خروجی یا شفافیت بالای فیلتریت خروجی مورد نیاز باشد،میباشد.

فیلترهای شمعی همچنین به عنوان پیش فرایند برای تغلیظ (تیکنینگ) دوغاب ورودی  به تجهیزات کیک گیر فیلتراسیون به صورت گسترده استفاده می شوند.در واقع فیلتر های شمعی با توجه به سطح فیلتراسیون بسیاربالا، قابلیت جداسازی میزان زیادی مایع را از دوغ آب دارند که نسبت به تیکنرها که در سرریز آنها میزان قابل توجهی ذرات جامد ریز به همراه مایع خارج میشود فیلتریت شفافیت بسیار بالایی را دارد.

فیلتر های شمعی نسبت به فضای کاملا بسته ای که دارند برای فیلتراسیون مواد سمی،مواد اشتعال زا و مواد خورنده بسیار کاربرد دارند.همچنین با استفاده از ژاکت های حرارتی که کندل فیلتر قابلیت تجهیز شدن با آن را دارد به آسانی میتوان دمای دوغآب و فیلتریت را در حین عملیات فیلتراسیون کنترل کرد.

انتخاب فیلتر شمعی در موارد ذیل میتواند بهترین انتخاب باشد:

 • در زمانی که حداقل فضا برای تجهیز فیلتراسیون در نظر گرفته شده باشد.
 • در مواردی که مایع دوغاب فرار است که از تجهیزات تحت خلا نمیتوان استفاده کرد.
 • در مواردی که دوغآب سمی و یا آتشگیر می باشند.
 • در مواردی که شفافیت بسیار بالای فیلتریت مورد نیاز است.
 • در زمانی که کنترل دمایی فرآیند فیلتراسیون بسیار مهم است.

فوآید فیلتر های شمعی:

 • تخلیه کیک بسیار خوب صورت میگیرد
 • به عنوان تغلیظ کننده بسیار موثر عمل میکند.
 • کمترین فضا را اشغال میکد.
 • از نظر ساخت مکانیکی بسیار ساده است.

معایب فیلتر های شمعی:

 • ضخامت محدود کیک حاصل از فیلتراسیون ، لذا برای فرآیندهایی مناسب است که درصد ذرات جامد کمتر از 4 یا 5 درصد باشد.
 • انجام دادن فرآیندی بسیار دقیق و زمان بندی شده ای دارند در نتیجه دقت کاربری باید بسیار بالا باشد.
فیلتر شمعی
فیلتر شمعی