پلی آمونیوم کلراید با نام تجاری PAC  یک ماده پلیمری با ظرفیت بالا می باشد که به عنوان یک منعقد کننده (Coagulant) مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به کارایی زیاد این ماده و کاهش هزینه استفاده نسبت به منعقد کننده های غیر آلی مانند سولفات آلومینیوم، پلی آلومینیوم کلراید، سولفات آهن و … مصرف آن روزبه روز در حال افزایش است. بالا بودن تعداد و بار یون های آزاد پس از انحلال در آب نشان دهنده ظرفیت بالای پلی آلومینیوم کلراید در عمل انعقاد می باشد.

پلی آلومینیوم کلراید به علت برخورداری از دو یون آلومینیوم دارای قدرت منعقدکنندگی بالایی است همچنین ساختار پلیمری آن نیز بر عملکرد موثر این ماده تاثیر گذار میباشد.

ویژگی فیزیکی:

پلی آلومنیوم کلراید به صورت پودر سفید و یا مایل به رنگ زرد تولید می باشد . البته این ماده به صورت محلول با خلوص ۱۴% (برحسی اکسید آلومینیوم) هم به فروش می رسد که بیشتر برای فواصل نزدیک به محل تولید توجیه دارد.

ویژگی شیمیایی:

1- از دلایل بالا بودن میزان مصرف این ماده  در مقایسه با دیگر ماده‌های مشابه درصد خلوص بالای آن است. زیرا هر چه میزان خلوص بالاتر باشد کارایی و کارامدی ماده در امور مختلف نیز بیشتر خواهد شد. علاوه بر آن قابلیت انعقادکنندگی آن بسیار بیشتر از منعقد کننده­های مشابه است.

2- به علت ساختار پلیمری، وزن مولکولی بیشتری نیز دارد. کارایی پلی آلومینیوم در محدوده ای میان ( pH 5-9 ) است و بالاترین عملکرد را در pH میان ۶.۵ تا ۷.۶ نشان می دهد. این ماده با تولید نمودن پلیمرهای آنیونی که چند ظرفیتی هستند و همچنین یون‌های هیدروکسیل موجب تشکیل ماکرو مولکول‌های غیرآلی الکتریکی در اندازه بسیار بزرگ خواهد شد.

از ویژگی های بارز پلی آلومینیوم کلراید در تصفیه اب میتوان به خنثی سازی ذارت کلوئیدی و ناپایدار کردن آن اشاره کرد. با ناپایداری ذرات کلوئیدی امکان لخته شدن انها ایجاد میشود که در عملیات فیلتراسیون این مواد از محلول حذف می شوند.