مواد منعقد کننده که به فلاکولانت ها شناخته میشوند از جمله مواد شیمیایی می باشند که با خنثی سازی بار منفی ذرات معلق در آب، باعث منعقد شدن یا به هم چسبیدن آنها می گردند.

نحوه استفاده و کارمنعقد کننده ها در تصفیه آب به شرح زیر می باشد:

  • با توجه به نوع مواد معلق در آب و مقدار آنها، مواد منعقد کننده مناسب انتخاب و به تصفیه خانه تزریق می گردند
  • برخورد ذرات معلق با بار منفی با مواد منعقد کننده آب با با رمثبت منجر به خنثی سازی آنها می گردد
  • همزن های داخل تصفیه خانه به آرامی تمام آب موجود در تصفیه خانه را هم زده و باعث میشوند تا ذرات بهتر به بچسبند که به آن فلوتاسیون گفته میشود
  • پس از ایجاد لایه ها و تکه هایی از مواد منعقد شده، آب وارد حوضچه های ته نشینی می گردد و به آن زمان داده میشود تا مواد منعقد کننده به مرور به ته نشین  شوند.
  • آب تصفیه شده از قسمت بالایی حوضچه خارج شده و با استفاده از لجن روب رفت و برگشتی یا لجن روب دوار، لجن تشکیل شده در کف حوضچه جمع آوری و تخلیه می گردد.

مهم ترین کاربرد منعقد کننده ها در تصفیه آب

کاربرد اصلی منعقد کننده ها در حذف ذرات معلق و کلوئیددی موجود در آب به کمک فرآیند انعقاد سازی در محیط های مختلفی می باشد که از آن جمله می توان به گزینه های زیر اشاره نمود:

زلال سازی و حذف ذرات معلق در تصفیه خانه های آب آشامیدنی

حذف ذرات معلق در آب کارخانجات تولید مواد غذایی و دارویی

زلال سازی تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی و صنعتی

حذف ذرات کلوئیدی، روغن، بنزین و گازوئیل در آب اطراف دکل های نفتی و فاضلاب پالایشگاه ها

زلال سازی آب و فاضلاب کارخانجات تولید کاشی و سرامیک

انواع منعقد کننده ها

منعقد کننده آلی

منعقد کننده معدنی

این منعقد کننده ها برای تصفیه آب و حذف کلوئیدهای جامد معلق استفاده می شوند. وقتی که منعقد کننده معدنی به آب حاوی سوسپانسیون کلوئیدی افزوده می شود، یون فلزی منعقد کننده با بار مثبت با لایه بار الکتریکی منفی کلوئیدها، بار کلی محلول را خنثی می کند. لازم است بدانید که منعقد کننده ها بر اساس ماهیت شیمیایی به سه دسته تقسیم بندی می شوند که شامل:

منعقد کننده های آهن دار

منعقد کننده های آلومینیوم دار

منعقد کننده های منیزیم اکسید

عوامل موثر بر انعقاد

قلیایت آب مورد نظر

pH محیط

TDS

دما

دور همزن (سرعت اختلاط مواد)

غلظت کل مواد معلق در آب (کدریت)

مواد آلی موجود در آب

کاربرد منعقد کننده ها

تصفیه آب به منظور روشن شدن آب خام

تصفیه فاضلاب و پساب

تصفیه آب آشامیدنی

صنایع سلولزی

صنعت کاغذ سازی برای تولید کاغذ

پاک کردن رنگ های معدنی

آبگیری لجن یا جامدات

فرآیند جداسازی و بازیافت نفت