پکیج تصفیه فاضلاب
در بسیاری از موقعیت ها و برای رعایت استاندارهای محیط زیستی استفاده از یک سیستم تصفیه کامل ضروری می باشد.اگر حجم فاضلاب چندان زیاد نباشد ، استفاده ازسیستم های یکپارچه که می تواند به صورت پیش ساخته و از جنس فلز باشد و یا به صورت بتنی در محل ساخته شود، مرسوم است .کاربرد این واحدهای پیش ساخته به عنوان راه حلی مقرون به صرفه و مطمئن در تصفیه فاضلاب اجتماعات کوچک و رفع معضلات زیست محیطی واحدهای آلاینده شهری و صنعتی توصیه می گردد. برای حجم‌‌های بسیار کم (کمتر از ۱۰ متر مکعب بر شبانه روز) فاضلاب، روش مرسوم تصفیه استفاده از سپتیک تانکمی‌‌باشد. در سیستم سپتیک با ایجاد شرایط بی‌‌هوازی عملیات هضم فاضلاب و کاهش بار آلودگی فاضلاب انجام می‌‌گیرد. روشهای مختلف دیگری جهت تصفیه فاضلاب با استفاده از پکیج پیش ساخته وجود دارد که شرکت تریس توانایی طراحی و ساخت هر یک از آنها را دارا است:
هوادهی گسترده لجن فعال با هواده‌های عمقی
دیسک بیولوژیکی گردان (RBC)
صافی چکنده و بیو تاور
فرایند (Integrated Fixed Film Activated Sludge) IFAS
فرایندAGAR Attached Growth Airlift Reactor))