میکرو درام اسکرین در جدا سازی ذرات بالای 20 میکرون کاربرد گسترده ای در صنایع تصفیه آب دارد.این تجهیز در واقع یک فیلتر برای جداسازی ذرات معلق از سیالاتی با ویسکوزیته آب با درصد جامد کمتر از 5 درصد طراحی شده است. میکرو درام اسکرین در ظرفیتهای بین 50 تا 200 متر مکعب بر ساعت قابل طراحی است.از مزایای عمده این تجهیز می توان به مصرف انرژی بسیار کم در مقایسه با سایر دستگاهها و عدم نیاز به پرسنل عملیاتی – به خاطر سیستم شستشوی اتوماتیک – اشاره کرد.بیشترین کاربرد میکرو درام اسکرین  برای تصفیه آب و جایگزین مناسبی برای فیلتر شنی میباشد. از منظر اقتصادی در دبی های بالای سیال ورودی به مراتب از تجهیرات مرسوم در فیلتراسیون آب مقرون به صرفه می باشد.

کاتالوگ میکرو درام اسکرین