دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO
این دستگاه با حذف کلیه املاح مضر و مواد آلی و شیمیایی (نیترات و نیتریت , نیترو بنزنها , سموم شیمیایی و … ) و باکتریها ,ویروسها ,قارچهای و کیست انگلها, آبی سالم و با کیفیت استاندارد را جهت مصرف تهیه میکند. بیشترین کاربرد اسمز معکوس در تصفیه آبهای شرب و مصرفی صنایع غذایی و دارویی میباشد بطوریکه در صنایع دارویی برای رسیدن به آب فوق خالص (Ultra Pure Water) از دو مرحله فرآیند اسمز معکوس استفاده میشود . ممبرانهای اسمزی در واقع با استفاده از پدیده اسمزی آب و مواد جامد محلول را از هم جدا میکنند بطوریکه این ممبرانهای نیمه تراوا برای برقراری تعادل در دو طرف خود آب را از ناحیه ای با غلظت پایین تر به ناحیه ای با غلظت بالاتر منتقل میکند تا زمانی که تعادل ترمو دینامیکی بین تفاوت غلظت و فشار بر قرار گردد.حال اگر با استفاده از یک فشار بالاتر از فشار اسمزی , فشاری در ناحیه غلیظ وارد سازیم آب از غشاء عبور کرده وجداسازی محلول آب و نمک صورت میپذیرد و به این پدیده , پدیده اسمزمعکوس میگویند. هم اکنون در بسیاری از منازل از این پدیده برای تامین آب شرب خود استفاده میکنند. دستگاهای تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس دقیقاً بر اساس نمونه های خانگی میباشد با این تفاوت که بمنظور جلوگیری از گرفتگی ممبرنها , مواد شیمیایی مناسب از قبیل آنتی اسکالانت های پایه پلی اکریلات تزریق میشود.
متخصصان شرکت مهندسی صافی گستر ایزانیان (تریس) آمادگی مشاور و طراحی و ساخت طرحهای صنعتی تصفیه آب میباشد .
کاتالوگ دستگاه های تصفیه آب RO