اداپتورهای کارتریج فیلتر می توانند بسیار متفاوت از هوزینگ ها باشند، بنابراین مهم است که فیلتر مناسب خود را پیدا کنید.
در زیر نموداری از آداپتورهای متفاوت از caps در نمودار آورده شده است، می توانید مشخصات هر مدل را مشاهده کنید، به این ترتیب می توانید مطمئن شوید که آن را درست انجام داده اید.
اطمینان حاصل کنید که آداپتور مناسب از کلاهک را پیدا کرده اید تا اطمینان حاصل شود که فیلتراسیون در تولید بی عیب و نقص باقی می ماند. هنگامی که باید فیلترهای فرآیندی را انجام دهید، مهم است که بر روی کلاهک ها بیش از نیاز خود تسلط داشته باشید، زیرا همه فیلترهایی که در درجه های فیلتراسیون یکسان هستند و تنها چیزی که آنها را متفاوت می کند آداپتورهای سرپوش آنهاست

Download