چربی گیر ثقلی
در تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی معمولا از شناور سازی برای حذف چربی و روغن استفاده میشود.عملیات شناور سازی را می نوان با توجه به دانسیته فاز جداشونده با کمک هوا و یا به طور ثقلی انجام داد.چربی گیر های ثقلی که در پالایشگاههای نفت بسیار متداول است زیرا مواد با دانسیته کم بسادگی روی سطح آب جمع میشوند. جدا کننده‌های ثقلی ( چربی گیر های ثقلی ) معمولاً برای زدودن و حذف روغن، گریس و نفت بصورت آزاد و غیر امولسیون بکار می‌روند چربی گیر های (جدا کننده‌های )ثقلی عمدتاً به دو دسته API و CPI تقسیم بندی می‌شوند.
کاتالوگ دستگاه چربی گیر ثقلی API
کاتالوگ دستگاه چربی گیر ثقلی CPI